INFORMACJA DLA OSÓB STUDIUJĄCYCH WEDŁUG INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI ZAJĘĆ

10.02.2017 13:34
Studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć polega na częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku. Ponadto zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach wymaga zgody ze strony prowadzących zajęcia.

Konferencja naukowa pt. "Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej"

14.12.2016 09:44
Dnia 7.12.16 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych.

E R A S M U S + dla pracowników UR

05.09.2016 09:20
REKRUTACJA pracowników UR na wyjazdy za granicę w celach dydaktycznych lub w celach szkoleniowych w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu E R A S M U S +

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Sambora

18.07.2016 16:16
Dnia 13.07.2016 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty Projektu pn.: „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” z przedstawicielami Urzędu Miasta Sambora.

Spotkanie z Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem

29.06.2016 16:27
W dniu 28.06.16 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim, z inicjatywy Senatora RP prof. Aleksandra Bobko, odbyło się spotkanie z Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnikiem Rządu RP do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uprawnienie do kształcenia na poziomie drugiego stopnia na kierunku "praca socjalna"

20.06.2016 11:41
Wydział Socjologiczno-Historyczny UR otrzymał uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku "praca socjalna" na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.