Badania społeczne wśród mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa

28.04.2017 10:16
Ponad trzydziestu studentów socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zdobywa doświadczenia w pracy socjologa - ankietera, realizując badania społeczne wśród mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa po 2006 roku.

Podpisanie por. o współpracy między Instytutem Socjologii UR a Podkarpackim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

03.04.2017 11:49
W czwartek, 23 marca 2017, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Instytutem a Podkarpackim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Rzeszowie.

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Rodzina - aktualne trendy i kierunki badań"

03.04.2017 11:33
W dniach 28-29.03.2017 r. w Rzeszowie odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Rodzina - aktualne trendy i kierunki badań". W konferencji wzięli udział Goście nie tylko z Polski (Warszawa, Poznań, Kraków, Lublin, Rzeszów), także z Ukrainy (Lwów, Charków, Użhorod, Ostróg). Do grona słuchaczy należeli również Studenci i Doktoranci, których liczba przekroczyła 200 osób. Spotkanie odbyło się w dwóch sesjach plenarnych i w panelu dyskusyjnym.

INFORMACJA DLA OSÓB STUDIUJĄCYCH WEDŁUG INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI ZAJĘĆ

10.02.2017 13:34
Studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć polega na częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku. Ponadto zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach wymaga zgody ze strony prowadzących zajęcia.

Konferencja naukowa pt. "Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej"

14.12.2016 09:44
Dnia 7.12.16 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych.

E R A S M U S + dla pracowników UR

05.09.2016 09:20
REKRUTACJA pracowników UR na wyjazdy za granicę w celach dydaktycznych lub w celach szkoleniowych w roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu E R A S M U S +