Rekrutacja do projektu edukacyjnego "In Between?"

10.07.2017 09:26
Do 17 lipca trwa rekrutacja na jesienną edycję projektu edukacyjnego "In Between?" realizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Moniki Puchalskiej

07.07.2017 09:37
W dniu 29.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Moniki Puchalskiej pt. "Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki".

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Magdaleny Szpyt

30.06.2017 10:26
W dniu 28.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Magdaleny Szpyt pt. "Przemiany wsi w latach 1990-2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego".

Obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii mgr Marka Motyki

26.06.2017 10:43
W dniu 20.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Marka Motyki pt. "Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska narkomanii (socjologiczne studium młodzieży Podkarpacia)".

Druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej"

20.06.2017 22:04
W dniu 30.06.2017 r. odbędzie się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej".

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot

05.06.2017 11:41
Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają studentów do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.