Wypłata Stypendium Rektora

06.11.2017 11:57
Warunkiem wypłaty Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest odbiór decyzji w terminie od 7 do 18 listopada br.

Decyzje o w sprawie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

31.10.2017 13:08
W dniach od 7.11.2017 r. Do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Informacja dla osób studiujących według indywidualnej organizacji zajęć

10.10.2017 10:00
Studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć polega na częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku. Ponadto zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach wymaga zgody ze strony prowadzących zajęcia.

Harmonogramy zajęć dla pierwszych roczników studiów stacjonarnych

29.09.2017 12:21
Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu do pobrania.

Ogłoszenie dla pierwszych roczników studiów stacjonarnych

26.09.2017 11:11
W związku z inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 2.10.17 r. zajęcia nie odbędą się. W dniu 3.10.17 r. odbędą się jedynie spotkania organizacyjne dla pierwszych roczników.

Harmonogram dla I roku II stopnia Pracy socjalnej - st. niestacjonarne

31.08.2017 08:08
W załączeniu do pobrania harmonogram dla I roku II stopnia Pracy socjalnej - st. niestacjonarne