Trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji pt. "Społeczne i etyczne wymiary przemian"

W dniu 6 maja 2016 w salach Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się kolejna, trzecia już konferencja pt. Społeczne i etyczne wymiary przemian.  

              W tegorocznej edycji organizowanej przez pracowników i doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy partnerów z Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Św. Stefana w Godollo (Węgry) oraz Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Nauk o Komunikacji Uniwersytetu w Oradei (Rumunia). W trakcie obrad podzielonych na trzy części (sesja profesorska, sesja polskojęzyczna oraz sesja międzynarodowa) wygłoszono 38 referatów przez 40 prelegentów reprezentujących zarówno krajowe jak i zagraniczne ośrodki naukowe . Prezentowana tematyka obejmowała zagadnienia związane z socjologią, filozofią, historią, ekonomią i naukami o zarządzaniu.

              Konferencję podsumuje publikacja monograficzna, której publikacja planowana jest  w przyszłym roku akademickim.