II Międzynarodowa konferencja naukowa – „Rodzina. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia - Wsparcie"

31 maja 2016 r. w Rzeszowie miała miejsce II Międzynarodowa konferencja naukowa – „Rodzina. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia - Wsparcie".

W konferencji wzięli udział Goście nie tylko z Polski, ale również Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy oraz Niemiec. Do grona słuchaczy należeli także Studenci i Doktoranci. Spotkanie odbyło się w dwóch sesjach plenarnych i w dwunastu sekcjach. Gościem konferencji była Wiceminister dr Elżbieta Bojanowska.

Podczas wydarzenia omówiono szereg zagadnień obejmujących tematykę przemian, wizerunku, a także zagrożeń oraz wsparcia i współpracy na rzecz rodziny. Zaproszeni Prelegenci podejmowali żywą dyskusję na temat współczesnej rodziny, ukazywali dobre praktyki oraz nakreślali propozycje rozwiązań.

 

Plany na przyszłość

– Rzeszowskie spotkanie z pewnością stało się inspiracją do dalszych działań i dyskusji na temat rodziny – mówi dr hab. Beata Szluz, prof. UR. – Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za wspaniałą atmosferę, a prelegentom za interesujące prezentacje.

 

Organizatorami konferencji byli:

Zakład Socjologii Problemów Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakład Studiów Rodziny i Patologii Społecznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”

 

Wydarzenie zostało objęte:


Honorowym Patronatem:

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mgr Elżbiety Rafalskiej

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka

 

Patroni medialni: TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Feniks, GC Nowiny oraz Nowiny24.pl.