III Międzynarodowa konferencja naukowa – „Rodzina - aktualne trendy i kierunki badań"

W dniach 28-29.03.2017 r. w Rzeszowie odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Rodzina - aktualne trendy i kierunki badań".

W konferencji wzięli udział Goście nie tylko z Polski (Warszawa, Poznań, Kraków, Lublin, Rzeszów), także z Ukrainy (Lwów, Charków, Użhorod, Ostróg). Do grona słuchaczy należeli również Studenci i Doktoranci, których liczba przekroczyła 200 osób. Spotkanie odbyło się w dwóch sesjach plenarnych i w panelu dyskusyjnym.

Podczas wydarzenia omówiono szereg zagadnień obejmujących tematykę przemian, wizerunku, a także współczesnych badań nad rodziną. Zaproszeni Prelegenci podejmowali żywą dyskusję na temat współczesnej rodziny.

 

Plany na przyszłość

- Rzeszowskie spotkanie z pewnością stało się inspiracją do dalszych działań i dyskusji na temat rodziny – mówi dr hab. Beata Szluz, prof. UR. – Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za wspaniałą atmosferę, a Prelegentom za interesujące prezentacje.

 

Organizatorami konferencji byli:

Zakład Socjologii Problemów Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydarzenie zostało objęte: onorowym Patronatem:

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka