Konferencja naukowa "Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań"

     5 czerwca 2018 roku,  na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w Sali Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Socjologia  - szkoły, paradygmaty, kierunki badań. Warsztaty mistrzów – edycja 2018”.  Wydarzenie zorganizowane zostało przez doktorantów kierunku Socjologa Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod opieką naukową kierownika studiów doktoranckich dr hab. Beaty Szluz, prof. UR.

Pasja naukowa doktorantów, ich aktywność i konsekwencja, były inspiracją i podstawą do przeprowadzenia niecodziennego spotkania mistrzów i adeptów z dziedziny socjologii. Konferencję zainaugurował dr hab. Wojciech Walat, prof. UR - Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, który serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników konferencji a także wyraził słowa podziękowania dla organizatorów. W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych ośrodków naukowych z Polski oraz z Czech, pracownicy naukowo-dydaktyczni UR oraz doktoranci.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Krzysztof Czekaj profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat: „Szkoła Chicagowska w socjologii: tradycja i współczesne aplikacje do rzeczywistości w Polsce”.  Wykład nawiązywał do przypadającej w tym roku 100 rocznicy wydania dzieła „Chłop Polski w Europie i Ameryce” Floriana Znanieckiego i Williama Isaaca Thomasa, która stanowiła kamień milowy socjologii empirycznej.

Bardzo ciekawe wystąpienia wygłosiły kolejno dr hab. Iwona Przybył z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat „Myśleć złożonością, czyli jak rozumieć i badać współczesne społeczeństwo?” oraz  dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR na temat „Rzeczy złożone uprościć, czyli jak badać współczesny sektor publiczny?” Po dyskusji zaproszonych ekspertów w panelu ogólnym, doktoranci mieli okazje uczestniczyć w czterech dyskursach warsztatowych, podczas których zaprezentowali swoje koncepcje i projekty badawcze. Uwagi, sugestie i wskazówki ekspertów okazały się być dla przyszłych naukowców niezwykle wartościowe, skoro dyskusje skupione wokół tematów, przeniosły się na długo potem do sali obiadowej. Mając za sobą tak cenne doświadczenie, pozostaje mieć nadzieję, że tegoroczne spotkanie „Socjologia – szkoły, paradygmaty, kierunki badań. Warsztaty mistrzów – edycja 2018”, nie należy do ostatnich tego typu wydarzeń naukowych. 

Konferencja pod patronatem JM Rektora, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego. Konferencja organizowana przez doktorantów kierunku Socjologia Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką kierownika studiów doktoranckich dr hab. Beaty Szluz, prof. UR

Zdjęcia - Michał Święcicki