Aktualności

Wypłata Stypendium Rektora06.11.2017 11:57

Warunkiem wypłaty Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest odbiór decyzji w terminie od 7 do 18 listopada br.

Decyzje o w sprawie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi31.10.2017 13:08

W dniach od 7.11.2017 r. Do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Informacja dla osób studiujących według indywidualnej organizacji zajęć10.10.2017 10:00

Studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć polega na częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku. Ponadto zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach wymaga zgody ze strony prowadzących zajęcia.

Harmonogramy zajęć dla pierwszych roczników studiów stacjonarnych29.09.2017 12:21

Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu do pobrania.

Ogłoszenie dla pierwszych roczników studiów stacjonarnych26.09.2017 11:11

W związku z inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 2.10.17 r. zajęcia nie odbędą się. W dniu 3.10.17 r. odbędą się jedynie spotkania organizacyjne dla pierwszych roczników.

Harmonogram dla I roku II stopnia Pracy socjalnej - st. niestacjonarne31.08.2017 08:08

W załączeniu do pobrania harmonogram dla I roku II stopnia Pracy socjalnej - st. niestacjonarne

Kolejna edycja badań w ramach Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej.02.08.2017 09:25

Zakończyła się kolejna edycja badań w ramach Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej. Pierwsze wyniki badań pojawią się po wakacjach.

Rekrutacja do projektu edukacyjnego "In Between?"10.07.2017 09:26

Do 17 lipca trwa rekrutacja na jesienną edycję projektu edukacyjnego "In Between?" realizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Moniki Puchalskiej07.07.2017 09:37

W dniu 29.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Moniki Puchalskiej pt. "Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki".

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Magdaleny Szpyt30.06.2017 10:26

W dniu 28.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Magdaleny Szpyt pt. "Przemiany wsi w latach 1990-2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego".