Aktualności

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Moniki Łagowskiej-Cebuli23.01.2018 11:31

W dniu 18.01.18 r. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Moniki Łagowskiej-Cebuli pt. "Świat społeczny pełnosprawnych i niepełnosprawnych sportowców oraz jego legitymizacje".

Wykład pt. "Cyberprzestrzeń - kolonizacja nowego świata".08.12.2017 10:35

W dniu 7.12.2017 r. w Instytucie Socjologii odbył się wykład prof. dr hab. inż. Sławomira Partyckiego (KUL) pt: „Cyberprzestrzeń - kolonizacja nowego świata”.

Decyzje ws. przyznania stypendium dla doktorantów07.12.2017 13:48

W dniach od 8.12.2017 r. do 15.12.2017 r. wydawane będą decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium dla doktorantów.

Rzeszowska Diagnoza Społeczna 201706.12.2017 10:01

W dniu 5.12.2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się prezentacja wyników najnowszej Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej 2017, przygotowanej przez pracowników i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wypłata Stypendium Rektora06.11.2017 11:57

Warunkiem wypłaty Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest odbiór decyzji w terminie od 7 do 18 listopada br.

Decyzje o w sprawie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi31.10.2017 13:08

W dniach od 7.11.2017 r. Do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Informacja dla osób studiujących według indywidualnej organizacji zajęć10.10.2017 10:00

Studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć polega na częściowym zwolnieniu studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku. Ponadto zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach wymaga zgody ze strony prowadzących zajęcia.

Harmonogramy zajęć dla pierwszych roczników studiów stacjonarnych29.09.2017 12:21

Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu do pobrania.

Ogłoszenie dla pierwszych roczników studiów stacjonarnych26.09.2017 11:11

W związku z inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 2.10.17 r. zajęcia nie odbędą się. W dniu 3.10.17 r. odbędą się jedynie spotkania organizacyjne dla pierwszych roczników.

Harmonogram dla I roku II stopnia Pracy socjalnej - st. niestacjonarne31.08.2017 08:08

W załączeniu do pobrania harmonogram dla I roku II stopnia Pracy socjalnej - st. niestacjonarne