Aktualności

Nowa strona internetowa14.11.2018 08:42

Od 14.11.2018 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Instytutu Socjologii

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Leszczyszyn30.10.2018 08:42

W dniu 09.10.2018 r. o godz.11.00 w Instytucie Socjologii odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Leszczyszyn

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Estery Machowskiej30.10.2018 08:33

W dniu 09.10.2018 r. o godz. 9.00 w Instytucie Socjologii odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Estery Machowskiiej

Godziny rektorskie dla studentów UR 31.10.2018 r.26.10.2018 12:24

31.10.2018 r. godziny rektorskie od godz. 14:00

Informacja dla studentów oraz pracowników Instytutu Socjologii26.10.2018 11:19

Dzień 2 listopada 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

prof. M. Malikowski21.09.2018 14:16

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Mariana Malikowskiego.

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Malwiny Misiąg22.06.2018 11:17

W dniu 21.06.18 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej, doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Malwiny Misiąg, pt. "Tożsamość i trajektorie biograficzne kobiet doświadczających przemocy".

Międzynarodowa interaktywna interdyscyplinarna konferencja naukowa "Społeczne i etyczne wymiary przemian" - 5. edycja15.06.2018 11:59

Uniwersytet Rzeszowski, 17.09.2018 Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów i studentów. W szczególności tematyka konferencji może zainteresować etyków, filozofów, komunikologów, socjologów, medioznawców, religioznawców, ekonomistów a także wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji

Konferencja naukowa "Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań"04.06.2018 14:04

W dniu 5 czerwca 2018 r. odbędzie się konferencja Socjologia - szkoły, paradygmaty, kierunki badań" oraz Warsztaty mistrzów – edycja 2018

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Moniki Łagowskiej-Cebuli23.01.2018 11:31

W dniu 18.01.18 r. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Moniki Łagowskiej-Cebuli pt. "Świat społeczny pełnosprawnych i niepełnosprawnych sportowców oraz jego legitymizacje".