Aktualności

Rekrutacja do projektu edukacyjnego "In Between?"10.07.2017 09:26

Do 17 lipca trwa rekrutacja na jesienną edycję projektu edukacyjnego "In Between?" realizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Moniki Puchalskiej07.07.2017 09:37

W dniu 29.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Moniki Puchalskiej pt. "Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki".

Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Magdaleny Szpyt30.06.2017 10:26

W dniu 28.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Magdaleny Szpyt pt. "Przemiany wsi w latach 1990-2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego".

Obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii mgr Marka Motyki26.06.2017 10:43

W dniu 20.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Marka Motyki pt. "Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska narkomanii (socjologiczne studium młodzieży Podkarpacia)".

Druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej"20.06.2017 22:04

W dniu 30.06.2017 r. odbędzie się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej".

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot05.06.2017 11:41

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają studentów do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Podziękowanie studentom socjologii za udział w badaniach02.06.2017 12:38

W dniu 1.06.2017 r. studenci Instytutu Socjologii biorący udział w badaniach terenowych otrzymali od Urzędu Miasta Rzeszowa podziękowania, które wręczył im Sekretarz UM Marcin Stopa. Natomiast Dyrektor Instytutu Socjologii Ks. prof. Witold Jedynak przekazał studentom zaświadczenia potwierdzające ich udział w zrealizowanych badaniach "Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku".

Konferencja prasowa, na której zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa08.05.2017 20:50

W dniu 8.05.2017 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano wyniki badań "Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 r.”. Badania zrealizowali studenci socjologii pod opieką naukową dr Krzysztofa Piroga, dr Huberta Kotarskiego oraz dr Krzysztofa Malickiego.

4 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "SPOŁECZNE I ETYCZNE WYMIARY PRZEMIAN"08.05.2017 09:25

W dniu 5. maja 2017 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się 4. edycja międzynarodowej konferencji naukowej Społeczne i etyczne wymiary przemian zorganizowana przez Instytut Socjologii UR we współpracy z Uniwersytetami w Godollo (Węgry) oraz Oradei (Rumunia).

Nasi pracownicy podczas stażu naukowego na Uniwersytecie im. I. Franki w Lwowie03.05.2017 11:38

Nasi pracownicy dr Jarosław Kinal i dr Hubert Kotarski podczas stażu naukowego na Uniwersytecie im. I. Franki w Lwowie uczestniczyli w wykładzie prof. Jurija Paczkowskiego pt. "Socjologia pieniądza".