Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne i etyczne wymiary przemian (Social and ethical dimensions of changes)

                W dniu 22.05.2015 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się obrady drugiej edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt. Społeczne i etyczne wymiary przemian. W dwóch sesjach podzielonych na cztery panele wzięło udział 53 uczestników reprezentujących uczelnie polskie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz zagranicznych (Rumuńskiej Akademii Nauk w Klużu (Rumunia), Uniwersytet w Oradei (Rumunia), Uniwersytet św. Stefana w Godollo (Węgry), Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) oraz Federalnego Uniwersytetu Technicznego z Akure (Nigeria). Wśród uczestników byli badacze z Polski, Węgier, Rumunii, Wietnamu, Armenii oraz Nigerii.

                Konferencję otworzył Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR p. prof. dr hab. Wojciech Walat, który zaprosił uczestników do aktywnej współpracy wskazując na komponent interdyscyplinarny obecny w tytułach wystąpień. Pan Rektor wskazał również na potrzebę współpracy międzynarodowej, której elementem są m.in. takie inicjatywy jak konferencja.  W trakcie obrad zaprezentowano idee oraz wyniki badań z dziedziny socjologii, historii, ekonomii, archeologii, literaturoznawstwa, filozofii oraz etyki. Konferencję zainaugurowała sesja profesorska, w której wygłoszono referaty autorstwa ks.prof. dr hab. Wiolda Jedynaka - Dyrektora Instytutu Socjologii UR, prof. dr hab. Macieja Gitlinga, kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UR, prof. dr Jozsefa Kaposzty i dr Henrietty Nagy, dziekanów Wydziału Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Św. Stefana w Godollo oraz prof. dr Sorina Siposa, prorektora Uniwersytetu Oradejskiego ds. współpracy międzynarodowej. W dalszej części konferencji odbyły się dwa panele: międzynarodowy z udziałem prelegentów zagranicznych i pracowników Instytutu Socjologii UR oraz młodych naukowców w którym udział wzięli młodzi naukowcy z największych polskich ośrodków akademickich.

                Konferencja została zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy naukowej z Uniwersytetem św. Stefana w Godollo oraz Uniwersytetem Oradejskim.

 

(foto: Grzegorz Droba)