Aktualizacja programu konferencji pn. Przemiany współczesnych miast