Rozstrzygnięto V edycję „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”

Informujemy o rozstrzygnięciu V edycji „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”. Konkurs przeprowadzono w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Do Konkursu zgłoszono 9 projektów. Do II etapu Konkursu zakwalifikowano 6 prac, z których Komisja w składzie: prof. zw. Lesław H. Haber, dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, wybrała trzy najlepsze projekty.
 
 
Lista rankingowa prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu:

Nr albumu

Liczba punktów przyznanych przez Komisję

Nr identyfikacyjny projektu

076279

30

6

076265

28

5

056708

28

1

076261

27

2

076262

26

3

076264

25

4

Serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonych prac i zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu nagród. Więcej informacji nt. uroczystości już wkrótce.