Spotkanie Dyrekcji IS i pracowników kierunku praca socjalna z pracodawcami reprezentującymi obszar pomocy, integracji społecznej

W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji IS i Zespołu przygotowującego wniosek dla II stopnia kierunku praca socjalna z Pracodawcami reprezentującymi instytucje z obszaru pomocy i integracji pomocy społecznej. Celem spotkania było zaopiniowanie wniosku do MNiSW. Przedstawiciele pracodawców z uznaniem podkreślili wartość przygotowanych materiałów oraz wyrazili pełną akceptację dla zawartych w nich merytorycznych treści.

Podczas spotkania zostały podpisane porozumienia z pracodawcami. Główne cele zawartych porozumień to:

 

  1. Podejmowanie wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych;
  2. Pogłębianie wiedzy o sferze pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego);
  3. Współpraca w zakresie organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce pomocy społecznej i pracy socjalnej;
  4. Doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy nabytej w toku studiów przez studentów kierunku Praca Socjalna (prowadzonego w Instytucie Socjologii), poprzez odbywane praktyk zawodowychw placówkach podległych,
  5. Doskonalenie programów kształcenia, w tym celów i efektów kształcenia oraz planów studiów w kontekście wymogów rynku pracy. 

 

Umowy zostały zawarte z następującymi podmiotami:

ü  Starostwem Powiatowym w Łańcucie,

ü  Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie  im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie,

ü  Domem  Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie,

ü  Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie,

ü  Domem Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie,

ü  Domem dla Dzieci "DOBRAWA" w Rzeszowie,

ü  Domem dla Dzieci "MIESZKO" w Rzeszowie ,

ü  Środowiskowym Domem Samopomocy w Rzeszowie,

ü  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy,

ü  Zarządem Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie

ü  Stowarzyszeniem Siemacha Spot w Rzeszowie,

ü  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie,

ü  Domem Pomocy Społecznej  dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie.

ü  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Ponadto w terminie wcześniejszym podpisano porozumienia z:

ü  Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie

ü  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie

ü  Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku

ü  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie