Wręczenie nagród Laureatom V edycji „Konkursu na najlepszy projekt badawczy"

Dnia 05.11.2015  r. wręczono nagrody Laureatom piątej edycji „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”. 

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Instytucie Socjologii UR (Pracownia FGI). Do wyłonienia trzech najlepszych prac powołano Komisję w składzie: prof. zw. Lesław H. Haber oraz prof. nzw. dr hab Maciej Gitling. Projekty oceniano zarówno pod względem merytorycznym, jak i edycyjnym. Komisja wyłoniła najlepsze prace oceniając m.in. zaproponowane metody i techniki badawcze, wykorzystaną literaturę oraz możliwość realizacji projektu przez autora.

Werdykt Komisji oraz jego uzasadnienie przedstawił zgromadzonym gościom Dyrektor Instytutu Socjologii UR – ks. prof. Witold Jedynak. Pierwszym miejscem i nagrodą w wysokości 2 400 zł uhonorowano Panią Wioletę Winiarską, autorkę projektu pt. „Religijność a ofiarność. Polscy katolicy wobec pomocy bliźniemu i swemu kościołowi”, napisanego pod kierunkiem Pana dra Krzysztofa Malickiego. Drugie miejsce ex-aequo (nagroda w wysokości 2 300 zł) zajęła Pani Katarzyna Lonc, autorka pracy pt. „Sytuacja nastoletnich matek w Jarosławiu”, napisanego pod kierunkiem Pana dra Piotra Długosza oraz Pan Michał Byjoś, autor projektu pt.: „Easy Rider – przeszłość czy teraźniejszość? Studium socjologiczne na przykładzie zlotów motocyklowych w województwie podkarpackim”, napisanego pod kierunkiem Pana dra Krzysztofa Piróga.

Serdecznie gratulujemy Laureatom V edycji Konkursu.

 

Autor: Janusz Halik