Konferencja Przemiany współczesnych miast

    W dniach 7-8 października 2015 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przemiany współczesnych miast”. Podczas konferencji wygłoszono ponad 60 referatów. W wystąpieniach dominowała problematyka z zakresu socjologii miasta. Jednak liczna obecność architektów, urbanistów i praktyków spowodowała, że konferencja miała charakter interdyscyplinarny. W trakcie konferencji wykłady wygłosili eksperci – profesorowie zajmujący się socjologią miasta, m. in. M. Malikowski, A. Majer, S. Kłopot, A. Karwińska, K. Czekaj, Z. Rykiel, T. Nawrocki i M. Błaszczyk.

    Program konferencji składał się z dwóch sesji: otwierającej i dydaktycznej oraz z pięciu paneli tematycznych. Problematyka konferencji skupiła się na problemach metropolizacji, kwestii społeczno-ekonomicznych, przemian przestrzeni publicznych oraz promocji, partycypacji społecznej i polityki miejskiej.

    Ważną częścią konferencji był warsztat dydaktyczny dla studentów Instytutu Socjologii pt. „Identyfikacja zjawisk i problemów społecznych w przestrzeni miasta” przeprowadzony przez prof. K. Czekaja i dr Monikę Zawartkę-Czekaj.

 

Autor: dr Mariusz Palak