Obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii mgr Marka Motyki

W dniu 20.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Marka Motyki pt. "Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska narkomanii (socjologiczne studium młodzieży Podkarpacia)".

Promotorem pracy był dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, a recenzentami prof. dr hab. Kazimiera Wódz i dr hab. Jadwiga MAzur, ptof. UP.