Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Magdaleny Szpyt

W dniu 28.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Magdaleny Szpyt pt. "Przemiany wsi w latach 1990-2014. Studium socjologiczne na przykładzie gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego".

Promotorem pracy był prof. dr hab. Marian Malikowski, a recenzentami dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR, i prof. dr hab. Krzysztof Gorlach.