Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Moniki Puchalskiej

W dniu 29.06 br. odbyła się obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Moniki Puchalskiej pt. "Migracje mieszkańców Podkarpacia do Niemiec. Źródła, przebieg i skutki".

Promotorem pracy był prof. dr hab. Marian Malikowski, a recenzentami dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ, i dr hab. Maciej Gitling, pro. UR.