Decyzje o w sprawie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Uwaga studenci!

W dniach od 7.11.2017 r. Do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Odbiór decyzji – dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego .ds. Socjalnych - pokój nr 29 (od godz.9.00 – 13.00).

 

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w/w terminie lub w następujące soboty 4.11.2017 r. (pokój nr 29),  18.11.2017 oraz 5.11.2017 r. (od godz.9.00 – 13.00).