Wypłata Stypendium Rektora

Warunkiem wypłaty Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów jest odbiór decyzji w terminie od 7 do 18 listopada br.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej za miesiąc październik będzie realizowana w listopadzie br.