Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2017

W dniu 5.12.2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się prezentacja wyników najnowszej Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej 2017, przygotowanej przez pracowników i studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dr Krzysztof Piróg, dr Krzysztof Malicki i dr Hubert Kotarski, autorzy badania, mówili o najważniejszych wynikach badania, w tym między innymi o opiniach Rzeszowian dotyczących czynników wpływających na jakość życia w mieście, najbardziej potrzebnych miejskich inwestycjach, więzi mieszkańców z miastem, czystości powietrza, bezpieczeństwa, kwestii Pomnika Walk Rewolucyjnych oraz zaufaniu do lokalnych polityków.

W prezentacji wyników badania uczestniczył JM Rektor UR prof. dr. hab. Sylwester Czopek oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.