Decyzje ws. przyznania stypendium dla doktorantów

W dniach od 8.12.2017 r. do 15.12.2017 r. wydawane będą decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium dla doktorantów oraz zwiększenia stypendium dla doktorantów.

Odbiór decyzji - Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pokój 31 (od wtorku do piątku w godzinach 9.00-13.00).

W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje stypendialne w soboty 9.12.2017 r. pok. 31 oraz 16.12.2017 r. pok. 29 w gopdzinach 9.00-13.00.