Wykład pt. "Cyberprzestrzeń - kolonizacja nowego świata".

W dniu 7.12.2017 r. w Instytucie Socjologii odbył się wykład prof dr. hab inż. Sławomira Partyckiego pt. "Cyberprzestrzeń - kolonizacja nowego świata".

Podczas spotkania Profesor nawiązał do swoich badań związanych z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni i światem wirtualnym. Nowe możliwości korzystania z najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych to efekt coraz bardziej innowacyjnych funkcji, zadań i potencjału tych technologii. Prelegent wskazywał na organizacje sieciowe i wirtualne istniejące w cyberprzestrzeni i ich wpływ na społeczeństwo. 

W wykładzie uczestniczyli pracownicy Naszego Instytutu, studenci oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Organizatorem spotkania był Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.