Międzynarodowa interaktywna interdyscyplinarna konferencja naukowa "Społeczne i etyczne wymiary przemian" - 5. edycja

Uniwersytet Rzeszowski, 17.09.2018

     Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów i studentów. W szczególności tematyka konferencji może zainteresować etyków, filozofów, komunikologów, socjologów, medioznawców, religioznawców, ekonomistów a także wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji

Ważne terminy i koszty uczestnictwa:

Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych (załącznik)  - do 15.07.2018
informacja o akceptacji referatu – do 17.07.2018
Termin dokonania wpłaty - do 30.07.2018


Prosimy o przesyłanie uzupełnionych kart zgłoszeniowych na adres: przemiany.rzeszow@gmail.com

Koszty udziału w konferencji:
- Pracownik nauki - 400 zł
- Doktorant, student - 250 zł


Opłata konferencyjna obejmuje koszty:
- Uczestnictwo w obradach, certyfikat uczestniuctwa 
- Materiały konferncyjne oraz napoje i przekąski w trakcie trawania konferencji

 

Tryby udziału referentów w konferencji:

- Udział osobisty  – uczestnik prezentuje swoje wystąpienie w czasie rzeczywistym podczas jednej z sesji konferencji,  dyskusja odbywa się w sposób tradycyjny.

- Udział wirtualny – uczestnik przesyła organizatorom swoje wystąpienie a jego prezentacja ma miejsce podczas specjalnej sesji wirtualnej. Uwagi słuchaczy są przesyłane drogą elektroniczną. Formy wystąpień wirtualnych: nagranie wideo, poster, referat wyłożony.

 

Język konferencyjny: polski, angielski

Miejsce obrad: Uniwersytet Rzeszowski

Forma publikacji referatów:

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej, i indeksowanej w repozytorium, monografii w formie elektronicznej lub papierowej zawierającej nadesłane do dnia 30.09.2018 referaty zgodne z przesłanymi po konferencji wymogami edytorskimi.