Obrona doktoratu doktorantki Instytutu Socjologii mgr Malwiny Misiąg

     W dniu 21.06.18 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej, doktorantki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Malwiny Misiąg, pt. "Tożsamość i trajektorie biograficzne kobiet doświadczających przemocy".

 Promotorem pracy była dr hab. Beata Szluz, prof. UR a recenzentami dr hab. Katarzyna Ornacka, UJ i ks. prof. zw. dr hab. Sławomir Zaręba, UKSW.