Informacja dla studentów oraz pracowników Instytutu Socjologii

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dzień 2 listopada 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego  

bez obowiązku odpracowywania.