Godziny rektorskie dla studentów UR 31.10.2018 r.

 

 W dniu 31.10.2018 r. zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych

(godziny rektorskie) od godziny 14:00

dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.