Obrona rozprawy doktorskiej mgr Estery Machowskiej

    W dniu  09.10.2018 r. o godz. 9.00 w Instytucie Socjologii odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Estery Machowskiej pt. ,,Społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych aspektach organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi (Studium socjologiczne)". 

  Promotorem pracy był dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, natomiast recenzentami rozprawy byli: dr hab. Leszek Karczewski, prof. Politechniki Opolskiej oraz dr hab. Sławomira  Kamińska-Berezowska z Uniwersytetu Śląskiego.