Aktualności

Druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej"20.06.2017 22:04

W dniu 30.06.2017 r. odbędzie się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. "Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej".

Anonimowa ankieta oceny prowadzącego przedmiot05.06.2017 11:41

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają studentów do udziału w ANONIMOWYM badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Podziękowanie studentom socjologii za udział w badaniach02.06.2017 12:38

W dniu 1.06.2017 r. studenci Instytutu Socjologii biorący udział w badaniach terenowych otrzymali od Urzędu Miasta Rzeszowa podziękowania, które wręczył im Sekretarz UM Marcin Stopa. Natomiast Dyrektor Instytutu Socjologii Ks. prof. Witold Jedynak przekazał studentom zaświadczenia potwierdzające ich udział w zrealizowanych badaniach "Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku".

Konferencja prasowa, na której zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa08.05.2017 20:50

W dniu 8.05.2017 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano wyniki badań "Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 r.”. Badania zrealizowali studenci socjologii pod opieką naukową dr Krzysztofa Piroga, dr Huberta Kotarskiego oraz dr Krzysztofa Malickiego.

4 EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "SPOŁECZNE I ETYCZNE WYMIARY PRZEMIAN"08.05.2017 09:25

W dniu 5. maja 2017 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się 4. edycja międzynarodowej konferencji naukowej Społeczne i etyczne wymiary przemian zorganizowana przez Instytut Socjologii UR we współpracy z Uniwersytetami w Godollo (Węgry) oraz Oradei (Rumunia).

Nasi pracownicy podczas stażu naukowego na Uniwersytecie im. I. Franki w Lwowie03.05.2017 11:38

Nasi pracownicy dr Jarosław Kinal i dr Hubert Kotarski podczas stażu naukowego na Uniwersytecie im. I. Franki w Lwowie uczestniczyli w wykładzie prof. Jurija Paczkowskiego pt. "Socjologia pieniądza".

Obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii mgr Marka Soboty03.05.2017 11:35

W dniu 20.04 br. odbyła się obrona doktoratu doktoranta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr Marka Soboty pt. "Pogrom kielecki i jego kontekst społeczno-historyczny w świadomości mieszkańców Kielc".

Badania społeczne wśród mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa28.04.2017 10:16

Ponad trzydziestu studentów socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zdobywa doświadczenia w pracy socjologa - ankietera, realizując badania społeczne wśród mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa po 2006 roku.

Podpisanie por. o współpracy między Instytutem Socjologii UR a Podkarpackim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera03.04.2017 11:49

W czwartek, 23 marca 2017, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy naszym Instytutem a Podkarpackim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Rzeszowie.

Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Rodzina - aktualne trendy i kierunki badań"03.04.2017 11:33

W dniach 28-29.03.2017 r. w Rzeszowie odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Rodzina - aktualne trendy i kierunki badań". W konferencji wzięli udział Goście nie tylko z Polski (Warszawa, Poznań, Kraków, Lublin, Rzeszów), także z Ukrainy (Lwów, Charków, Użhorod, Ostróg). Do grona słuchaczy należeli również Studenci i Doktoranci, których liczba przekroczyła 200 osób. Spotkanie odbyło się w dwóch sesjach plenarnych i w panelu dyskusyjnym.