Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczne i etyczne wymiary przemian (Social and ethical dimensions of changes)24.05.2015 19:52

W dniu 22.05.2015 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się obrady drugiej edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt. Społeczne i etyczne wymiary przemian. W dwóch sesjach podzielonych na cztery panele wzięło udział 53 uczestników

Rekrutacja uczestników V Sympozjum Wyjazdowego Pracowników IS UR22.05.2015 12:32

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników V Sympozjum Wyjazdowego. Termin zgłoszenia upływa dnia 02.06.2015 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja na szkolenie z języka specjalistycznego angielskiego – konwersatorium z native speakerem z zakresu socjologii08.04.2015 12:50

Zapraszamy studentów/tki kierunku socjologia do udziału w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego – 30 godzinne konwersatorium z native speakerem. Formularze zgłoszeniowe należy składać w pok. 002 (niski parter), budynek A1 od dnia 08.04.2015 r. do dnia 16.04.2015 r., od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Ukraińskie nadzieje i wyzwania18.03.2015 13:18

19 marca 2015 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Ukraińskie nadzieje i wyzwania. Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.30 w Sali Senatu.

Możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia z języka angielskiego dla studentów kierunku socjologia23.02.2015 10:03

Ze względu na potrzebę oszacowania zainteresowania studentów kierunku socjologia udziałem w szkoleniu językowym z native speakerem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i jego dostarczenie do pokoju 002 do dnia 06.03.2015 r.

Ogłoszono wyniki naboru na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna20.02.2015 13:24

Prezentujemy listy rankingowe (wg numerów indeksów) kandydatów/-ek, którzy zgłosili się do udziału w kursach praktycznych w semestrze letnim roku 2014/2015 organizowanych w ramach zadania 4 projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu".

Wyniki naboru na trzymiesięczne płatne staże studenckie realizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”19.02.2015 13:36

Prezentujemy listę rankingową (wg numerów indeksów) kandydatów/-ek, którzy zgłosili się do udziału w trzymiesięcznych płatnych stażach studenckich dla studentów kierunku socjologia.

Uwaga!!! Przedłużono rekrutację na kursy praktyczne z badań techniką CATI oraz FGI06.02.2015 07:57

Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1 do dnia 17.02.2015 r., od godz. 8.00 do godz. 15.00. NIE CZEKAJ!!! To ostatnia edycja kursów praktycznych wspieranych w ramach projektu NIPR!!!