Aktualności

Ogłoszono IV Edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy - pracę licencjacką!!!24.06.2014 12:30

Do zgłoszenia udziału w Konkursie zapraszamy studentów/-tki studiów stacjonarnych Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy obronili pracę licencjacką/projekt badawczy w roku akademickim 2012/2013 lub 2013/2014

Zaproszenie do udzału w Debacie09.06.2014 11:23

Organizacja i realizacja staży studenckich z perspektywy pracodawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR oraz studentów kierunku socjologia

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH19.05.2014 14:00

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia kierunku socjologia do wzięcia udziału w naborze uczestników/-czek trzymiesięcznych płatnych staży.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI w."14.05.2014 13:45

Jednym z głównych problemów początku XXI wieku w Europie jest sytuacja młodzieży.Pokolenie młodych osób staje przed szeregiem problemów związanych z wejściem na rynek pracy, zakładaniem rodziny, emigracją czy partycypacją w życiu publicznym. Z jednej strony młodzież jest zagrożona marginalizacją i wykluczaniem gdyż stoi na peryferyjnych pozycjach w społecznej strukturze. Z drugiej strony ulokowanie młodzieży na peryferiach z dala od metropolii np. na pograniczu sprawia, że wchodzenie w dorosłość napotyka na poważne blokady. Program konferencji w załączeniu.

TRZYMIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU SOCJOLOGIA13.05.2014 10:53

Dnia 15.05.2014 r. o godz. 13.00 w Sali 302 zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji i udziału studentów kierunku socjologia w TRZYMIESIĘCZNYCH PŁATNYCH STAŻACH STUDENCKICH !!!

Konferencja Naukowa PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Rzeszów, 20 maja 201408.05.2014 14:16

W dniu 20 maja 2014 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim (ul. Prof. S. Pigonia 1, budynek AO) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa – pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. prof. UKSW Ireny Lipowicz – pt. Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, której organizatorami są: Zakład Socjologii Problemów Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Technickej univerzity v Liberci, Zakład Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz Fundacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „Societatis”. W proponowanych blokach tematycznych zostanie poruszony szereg tematów związanych z partnerstwem, współdziałaniem, współpracą na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Zaproszenie do udziału w IV Sympozjum Wyjazdowym dla pracowników naukowo-dydaktycznych IS UR08.05.2014 10:59

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników IV Sympozjum Wyjazdowego