CZASOPISMA  PRENUMEROWANE  w Instytucie Socjologii

 

·               Studia Socjologiczne - od nr 4/2007 do nr 4/2013

·               Przegląd Socjologiczny - od nr 1/2008 do 4/2013

·               Sprawy Narodowościowe - od nr 32/2008 - 43/2013

·               Polish Sociological Review - od nr 1/2008 do 4/2013

·               SPOŁECZEŃSTWO i RODZINA - od nr 3/2009 - 

·               Przestrzeń społeczna - od nr 1/2011 do 2013

·               Polityka społeczna do 2013 r.

 

Pliki do pobrania: