Dyżury pracowników

 

Dyżury Pracowników Instytutu Socjologii

w semestrze zimowym

dyżur instytutowy - czwartek 10.00-13.00

 

 

godziny dyżuru

pokój

Telefon

 17 872 ….

Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

Piątek 15.30-17.00

p. 330

13 - 42

prof dr hab. Jan Róg

w dniach odbywanych zajęć

p. 330

13 - 42

dr Katarzyna Garwol

Środa 12.45-14.25

p. 321

13 - 38

dr Hubert Kotarski

Wtorek 12.15-11.45

p. 324

13 - 29

dr Wojciech Broszkiewicz

Piątek 12.00-13.30

p. 339

13 - 45

dr Sylwia Stecko

Piątek 11.45-12.45

p. 323

13 - 32

 

Zakład Socjologii Problemów Społecznych

 

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Środa 9.30-11.00

 

p. 329

13 - 41

prof. dr hab. Siergiej Trojan

w dniach odbywanych zajęć

p. 341

13 - 36

dr Barbara Marek-Zborowska

Środa 11.30 – 13.00

p. 323

13 - 32

dr Małgorzata Bozacka

 

p. 323

13 - 32

Zakład Antropologii Kulturowej

dr hab. M. Żardecka, prof. UR

w dniach odbywanych zajęć

p. 314

13– 52

prof. dr hab. Aleksander Bobko

Poniedziałek 14.00-15.30

dr Jadwiga Skrzypek–Faluszczak

 

dr Jan Gałkowski

Piątek 9.00-10.30

   

 

Zakład Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych

 

dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR

w dniach odbywanych zajęć

p. 337

13 - 40

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Środa 16.45-18.45

p. 335A

13 - 37

dr Krzysztof Piróg

Piątek 9.15-10.00, 13.15-14.00

p. 315

14 - 62

dr Mariusz Palak

Poniedziałek 13.15-14.00, 11.00-11.45

p. 316

13 - 43

dr Jarosław Kinal

Wtorek 12.15-13.45

p. 303

13 - 39

Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej

ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

środa 13.00-14.30

p. 326

13 - 30

dr hab. Andrzej Lipczyński, prof. UR

 

p. 341

13 - 36

dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR

Środa 10.00-11.30

p. 315

14 - 62

dr Sławomir Wilk

Środa 13.00-14.30

p. 316

13 - 43

dr Agata Kotowska

Poniedziałek 10.45-11.45, piątek 8.15-8.45

p. 339

13 - 45

dr Dorota Rynkowska

Czwartek 8.30-10.00

p. 303

13 - 39

Dr Anna Witkowska-Paleń

Poniedziałek 11.30-13.00

p. 339

13 - 45

dr Magdalena Pokrzywa

Środa 14.00-15.00

p. 322

13 - 31

Dr Marek Motyka

Poniedziałek 14.45-16.15

p. 316

13 - 43

Mgr Krzysztof Jamroży

Wtorek 13.30-15.00

p.314

13 - 52

Zakład Studiów Środkowoeuropejskich

dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak

 

p. 320

13 - 34

dr Karolina Cynk

Poniedziałek 15.00-16.30

p. 320

13 - 34

 

dr Renata Wielgos–Struck

Czwartek 11.45-12.30

p. 338

13 - 44

dr Elżbieta Cesarz - Maternicka

Czwartek 10.00-12.00, wtorek 12.00-13.00

p. 303

13 - 39