Terminy posiedzeń Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego w roku akademickim 2014/2015

16 październik 2014

13 listopad 2014

4 grudnia 2014

15 stycznia 2015

12 luty 2015

12 marca 2015

16 kwietnia 2015

14 maj 2015

11 czerwca 2015