dr hab. Jan Malczewski, prof. UR

Kontakt (telefon służbowy):

606377446

E-mail:

j.malczewski@poczta.onet.pl

Gabinet (nr pokoju):

329

Dyżur:

Dyżury pracowników

Zainteresowania naukowe:  

 Historia Urbanistyki, Planowanie Przestrzenne, Ochrona i Rewitalizacja Obszarów Zabytkowych, Socjologia Miasta i Osadnictwa

Inne (zainteresowania): 

 Turystyka, Żeglarstwo

Pełnione funkcje:

 

Prowadzone zajęcia:

Tryb stacjonarny:

 

Tryb niestacjonarny:

 

Publikacje:

Informacje na stronie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)