dr Dorota Rynkowska

Kontakt (telefon służbowy):

13-39

E-mail:

 drynkowska@poczta.onet.eu

Gabinet (nr pokoju):

303

Dyżur:

Dyżury pracowników

Zainteresowania naukowe: 

praca socjalna, socjologia starości, mediacje i negocjacje

Inne (zainteresowania):

podróże

Pełnione funkcje: 

opiekun praktyk studenckich (kierunek Praca socjalna), członek Rady Instytutu Socjologii UR i Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

Prowadzone zajęcia:

Tryb stacjonarny:

Metodyka pracy socjalnej, Mediacje w pracy socjalnej, Projekt socjalny, Starość i starzenie w perspektywie socjologicznej

Tryb niestacjonarny:

 Metodyka pracy socjalnej, Mediacje w pracy socjalnej, Projekt socjalny, Diagnoza w pracy socjalnej

Publikacje:

 Informacje na stronie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)