dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Kontakt (telefon służbowy):

17 872 1000

E-mail:

bszluz@ur.edu.pl

Gabinet (nr pokoju):

329, piętro III

Dyżur:

Dyżury pracowników

Zainteresowania naukowe:

Socjologia problemów społecznych, praca socjalna, socjologia rodziny

Inne (zainteresowania):

Muzyka, sztuka teatralna, opera i operetka, film, literatura, turystyka, podróże, jazda na rowerze i na łyżwach

Pełnione funkcje:

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

Kierownik Zakładu Socjologii Problemów Społecznych w Instytucie Socjologii UR

Prowadzone zajęcia:

Tryb stacjonarny:

 

Tryb niestacjonarny:

 

Publikacje:

Informacje na stronie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)