dr Małgorzata Bozacka

Kontakt (telefon służbowy):

17 872 13 32

E-mail:

mbozacka@o2.pl

Gabinet (nr pokoju):

323

Dyżur:

Dyżury pracowników

Zainteresowania naukowe:

Socjologia problemów społecznych; metodyka i etyka pracy socjalnej; organizacja i nowoczesne zarządzanie sferą pomocy społecznej; superwizja pracy socjalnej; mediacje i negocjacje w pomocy społecznej; współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej; ekonomia społeczna; psychologia społeczna, socjologia wielkich i małych struktur społecznych; socjologia prawa, socjologia wychowania.

Zainteresowania naukowo-badawcze M. Bozackiej obejmują takie zagadnienia jak:

· determinanty ubóstwa i wykluczenia społecznego,

· dynamika zmian społecznych w regionie podkarpackim ( w tym kwestia formowania się underclass)

· skala i głębokość podkarpackiego ubóstwa i wykluczenia oraz analiza innych wybranych problemów społecznych,

· rola i zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Rzeszowie, współpraca międzyinstytucjonalna (jej możliwości i ograniczenia),

· motywy podejmowania kształcenia w zawodzie pracownika socjalnego,

· role zawodowe i zakres działalności pracownika socjalnego, w tym w środowiskach podlegających procesowi wykluczenia społecznego,

· praca socjalna w praktyce asystenta rodziny, metodyka działania i proces profesjonalizacji tego zawodu

· przemiany systemu wartości, celów i dążeń życiowych oraz postawy życiowe w warunkach zmiany systemowej, a także współcześnie.

Inne (zainteresowania):

sport, taniec, architektura krajobrazu

Pełnione funkcje:

 

· Opiekun praktyk studenckich na kierunku PRACA SOCJALNA (tryb stacjonarny) w Instytucie Socjologii UR;

· Koordynator Kierunkowy ds. Programu Erasmus +( na kierunku PRACA SOCJALNA) w IS UR;

· Koordynator Kierunkowy ds. Programu MOST ( na kierunku PRACA SOCJALNA) w IS UR;

· Koordynator Kierunkowy ds. ECTS ( na kierunku PRACA SOCJALNA) w IS UR.

 

Prowadzone zajęcia:

Tryb stacjonarny: 

 

Tryb niestacjonarny:

 

Publikacje:

 Informacje na stronie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)