Polskie Towarzystwo Socjologiczne

 

 

Informacja o działalności
Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Rzeszowski Oddział PTS liczy blisko czterdziestu członków. Od chwili reaktywacji Rzeszowskiego Oddziału PTS - 8 marca 2006 r. odbyło się kilkanaście spotkań członków PTS w Rzeszowie. Oprócz spotkania spotkań, które miały charakter roboczo - sprawozdawczy, odbyły się również wykłady otwarte. Na zaproszenie rzeszowskiego oddziału PTS gościliśmy m.in.:

  • Pana Prof. Dr hab.. Stanisława Kłopota - Kwestia mieszkaniowa w wielkim mieście;
  • Pana dr hab. Waltera Żelaznego - Etniczność. Ład - konflikt - sprawiedliwość;
  • Pana prof. dr hab. Józefa Styka - Ocena przestrzeni miejskiej Lublina oraz Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej - raport badawczy;
  • Panią dr Grażyny Gęsickiej - Polityka spójności Unii Europejskiej 2013+. Problemy koncepcji budżetu;
  • Pana dr Józefa Prejznera - Niklas Luhmann - teoretyk systemowy;

Rzeszowski oddział PTS był również współorganizatorem (wraz z Zakładem Socjologii Miasta i Regionu Instytutu Socjologii UR oraz Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie) konferencji Zagrożenia społeczne oraz bezpieczeństwo w Rzeszowie. Diagnozy i praktyczne rozwiązania.

Członkowie rzeszowskiego oddziału PTS brali czynny udział w XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym we wrześniu 2007 r. w Zielonej Górze, będąc organizatorami dwóch grup tematycznych: Regionalny wymiar procesów transformacyjnych - zróżnicowania i podziały oraz Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje.

Rzeszowski Oddział PTS współpracuje również z Studenckim Kołem Naukowym Socjologów przy Uniwersytecie Rzeszowskim.