Współpraca międzynarodowa

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma uczelniami z zagranicy. W ramach programu LLP Erasmus + oraz wcześniejszego programu Erasmus Instytut umożilwia swoim studentom wyjazd w ramach programu do jednej z 23 uczelni z Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Turcji, Węgier oraz Włoch. Instytut Socjologii UR jest również Instytutem goszczącym studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

W ramach współpracy bilateralnej od 2014 roku Instytut Socjologii rozpoczął współpracę z siostrzanymi Instytutami i Wydziałami z Uniwersytetu Św. Stefana w Godollo (Węgry) oraz Uniwersytetu Oradejskiego (Rumunia). Celem tej współpracy są rozpoczęte projekty wspólnych publikacji, wymiany pozycji literatury między bibliotekami Instytutowymi oraz współorganizacji konferencji naukowych z zakresu nauk społecznych. W 2014 roku Instytut Socjologii UR współpracował również w Uniwersytetetm w Preszowie w ramach międzynarodowego projektu pt. PWP – Zintegrowany Program Rozwoju Kierunku Praca Socjalna UR.

 

Koordynatorami kierunkowymi programu Erasmus+ w Instytucie Socjologii UR są:

(1)   Z zakresu Pracy Socjalnej – dr Małgorzata Bozacka

 

(2)   Z zakresu socjologii – dr Mariusz Palak