Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

 

Międzynarodowa interaktywna interdyscyplinarna konferencja naukowa
Społeczne i etyczne wymiary przemian – 4 edycja

Uniwersytet Rzeszowski, 05.05.2017

         Konferencja jest skierowana do naukowców, doktorantów i studentów. W szczególności tematyka konferencji może zainteresować etyków, filozofów, komunikologów, socjologów, medioznawców, religioznawców, ekonomistów a także przedstawicieli nauk przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji

 

Tematy do dyskusji (w kolejności alfabetycznej):

(1)                Bioetyka

(2)                Dylematy etyczne w badaniach naukowych

(3)                Dylematy etyczne we współczesnej gospodarce rynkowej

(4)                Etyka a procesy globalizacyjne i glokalizacyjne

(5)                Etyka biznesu

(6)                Etyka społeczna i ekonomiczna

(7)                Komunikacja wizualna a problemy etyczne

(8)                Planowanie kariery zawodowej a kwestie etyczne

(9)                Polityka a biznes

(10)              Polityka a kultura

(11)              Polityka a odpowiedzialność społeczna

(12)              Przeobrażenia w estetyce społecznej

(13)              Problemy etyczne i społeczne w komunikacji społecznej

(14)              Problemy rozwojowe nauki

(15)              Rynki finansowe i ich kryzys

(16)              Społeczna odpowiedzialność biznesu

(17)              Młodzież a przemiany

(18)              Przemiany kulturowe

(19)              Mobilność społeczna

(20)              Przemiany współczesnych praktyk zbiorowej

(21)              Przemiany wartości

(22)              Przemiany świadomości zbiorowej

(23)              Społeczne wymiary przemian

(24)              Przemiany pamięci zbiorowej

(25)              Przemiany tożsamości społecznej

(26)              Przemiany stylu życia

(27)              Przemiany religijności i moralności

(28)              Przemiany ról społecznych

Ważne terminy i koszty uczestnictwa:

Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych (załącznik)  - do 15.04.2017
informacja o akceptacji referatu – do 20.04.2017
Prosimy o przesyłanie uzupełnionych kart zgłoszeniowych na adres jaroslawkinal@gmail.com

Koszty udziału w konferencji:

- Pracownik nauki - 400 zł
- Doktorant. student - 200 zł


Opłata konferencyjna obejmuje koszty:

- uczestnictwa w obradach
- certyfikatu uczestnictwa
- materiałów konferencyjnych

- napojów i przekąsek w trakcie trwania konferencji

 

Tryby udziału referentów w konferencji:

Udział osobisty
  – uczestnik prezentuje swoje wystąpienie w czasie rzeczywistym podczas jednej z sesji konferencji,  dyskusja odbywa się w sposób tradycyjny.

Udział wirtualny
– uczestnik przesyła organizatorom swoje wystąpienie a jego prezentacja ma miejsce podczas specjalnej sesji wirtualnej. Uwagi słuchaczy są przesyłane drogą elektroniczną. Formy wystąpień wirtualnych: nagranie wideo, poster, referat wyłożony.


Język konferencyjny:
polski, angielski

Miejsce obrad: Uniwersytet Rzeszowski

Forma publikacji referatów:

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej, i indeksowanej w repozytorium, monografii w formie elektronicznej lub papierowej zawierającej nadesłane do dnia 30.06.2017 referaty zgodne z przesłanymi po konferencji wymogami edytorskimi.

 


Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr. Witold Jedynak (Uniwersytet Rzeszowski) - Przewodniczący
prof. dr Jörg Matthes (Uniwersytet Wiedeński)
prof. dr Ioan Horga (Uniwersytet Oradejski)
prof. .dr. Ioan Zainea (Uniwersytet Oradejski)
prof. dr Sorin Sipos (Uniwersytet Oradejski)
prof. dr Henrietta Nagy (Uniwersytet św. Stefana w Godollo)
prof. dr Josef Kaposzta (Uniwersytet św. Stefana w Godollo)
prof. dr Dusan Luzny (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
prof. dr Dan Topinka  (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
prof. dr Andrij Gorbachyk (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
 prof. dr Olga Kutsenko (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
prof. dr Maciej Gitling (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr Beata Szluz (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr Zbigniew Rykiel (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr Magdalena Żardecka Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr 
Despoina Karakatsanh (Uniwersytet Peloponeski)
dr Pavel Veselsky (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
dr Mihaela Cioca (Uniwersytet Oradejski)


Komitet Organizacyjny:
Dr Jaroslaw Kinal - Sekretarz konferencji
Dr Dorota Rynkowska
Dr Hubert Kotarski
Dr Krzysztof Piróg
Dr Magdalena Pokrzywa
Dr Krzysztof Malicki
mgr Mariola Kinal
mgr Marcin Zgłobiś
mgr Krystian Miąsik