Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Zaproszenie na Konferencję Naukową

Przemiany współczesnych miast

7-8 października 2015 roku Rzeszów

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na Konferencję Naukową pt.: Przemiany współczesnych miast, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2015 roku w Rzeszowie.

Konferencja umożliwi socjologom zajmującym się problematyką miejską wymianę doświadczeń w zakresie nauczania socjologii miasta w wiodących ośrodkach akademickich w Polsce, dyskusję na temat najnowszych trendów w rozwoju dużych miast oraz prezentację wyników badań. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

ü  Duże miasto jako lokomotywa rozwoju społeczno-kulturowego

ü  Problemy z metropolizacją polskich miast

ü  Źródła i poziom odrodzenia, stagnacji i upadku wybranych miast w Polsce i na świecie

ü  Problemy badawcze i metodologiczne studiów miejskich – stan obecny i perspektywy

ü  Kultura w przestrzeni miejskiej – próby badania

ü  Wizerunek wybranych miast w badaniach socjologicznych

ü  Kreatywność miast

ü  Przemiany przestrzeni miejskiej

ü  Partycypacja społeczna i ruchy miejskie

ü  Dydaktyka w zakresie socjologii miasta w wybranych ośrodkach akademickich
w Polsce

 

    Konferencja organizowana jest w związku z realizacją Projektu pt.: „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków   Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

 

 Organizatorzy Konferencji zapewniają: 

ü  Publikację pozytywnie zrecenzowanych tekstów w monografii

ü  Materiały konferencyjne

ü  Posiłek w trakcie konferencji

 

Rada Programowa:

prof. zw. dr hab. Marian Malikowski

dr Mariusz Palak

mgr Janusz Halik

 Komitet Organizacyjny:

dr Mariusz Palak

mgr Marta Budnik-Zgłobiś

mgr Janusz Halik

mgr Mariola Kinal

mgr Krystian Miąsik

mgr Paula Sałapa

mgr Marcin Zgłobiś