Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Marian

Malikowski

prof. dr hab.

Uniwersytet Rzeszowski

Anna

Karwińska

prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof

Czekaj

dr hab. prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny  im. KEN w Krakowie

Witold

Jedynak

ks. dr hab. prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Stanisław

Kłopot

dr hab. prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Andrzej

Majer

dr hab. prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Tomasz

Nawrocki

dr hab. prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Zbigniew

Rykiel

dr hab. prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

Paweł

Starosta

dr hab. prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Mateusz

Błaszczyk

dr hab.

Uniwersytet Wrocławski

Tadeusz

Chrobak

dr hab.

 

Katarzyna

Dojwa-Turczyńska

dr hab.

Uniwersytet Wrocławski

Maciej

Janowski

dr hab. inż. arch.

Politechnika Poznańska

Józef

Tarnowski

dr hab.

Uniwersytet Gdański

Robert

Włodarczyk

dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie