Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

 

Rozstrzygnięto II Konkurs Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”.

 

Do Wiednia pojedzie Sylwia Fuglewicz

 

Ponad 110 uczniów szkół średnich rywalizowało w poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r., o nagrodę główną w II Konkursie Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Na 3-dniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia pojedzie z opiekunem uczennica Sylwia Fuglewicz z VI LO im. A. Towarnickiego w Rzeszowie. Jej fundatorem jest Fundacja Książąt Lubomirskich.Drugie miejsce przypadło w udziale Markowi Opiole z Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Warszawskiej. Natomiast laureatką trzeciego miejsca jest Beata Homa z III LO im. C. K. Norwida w Rzeszowie.

Do finałowego testu z ponad 20 rzeszowskich szkół średnich przystąpiło się 112 uczestników. Test finałowy odbył się w Auli Głównej Budynku A-0 w Rzeszowie, przy ul. Pigonia 1. Wzięli w niej udział z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr hab., prof. UR Wojciech Walat, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR, prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. Na otwarciu testu finałowego nie zabrakło radnych miasta Rzeszowa. Byli obecni m.inAndrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Jolanta Kaźmierczak, przewodnicząca Klubu Radnych PO, radna Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,  radni: Waldemar Wywrocki, Witold Walawender, Wiesław Buż, Mirosław Kwaśniak. Swoją obecnością zaszczycili uczestników i organizatorów Konkursu: Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego - Oddział w Rzeszowie, Kazimierz Rochecki, przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Północ, Henryk Nicpoń, kierownik Działu Marketingu i Reklamy TVP Rzeszów, red. Adam Głaczyński z Polskiego Radia Rzeszów, red. Ryszard Lechforowicz z "Echa Rzeszowa", Marek Ciszkiewicz,współwłaściciel Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie. Bardzo licznie wraz z uczniami na finał przybyli nauczyciele, którzy dołożyli wszelkich starań, aby przygotować podopiecznych do Konkursu. 

- Test był bardzo trudny i wymagający. Te osoby, które uczestniczyły w organizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wycieczce po Rzeszowie dały sobie radę, choć z wielkim trudem. Była bardzo interesująca rywalizacja. Test Finałowy liczył 60 pytań opracowanych przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczył prof. dr hab. Marian Malikowski, kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Regionu UR, kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UR - informujedr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

W Kapitule zasiadają autorytety z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, architektury, regionalistyki, dziennikarstwa. Zaproszenie do Kapituły przyjęli m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckorońskiprof. dr hab. Jan Malczewski - pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, dr Mieczysław Janowski - pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, wieloletni prezydent Rzeszowa, europoseł i senator, mgr Marek Darecki - prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", mgr Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji WSK "PZL - Rzeszów" S.A., mgr Jacek Szarek - dyrektor, redaktor naczelny Oddziału TVP w Rzeszowie,dr Henryk Pietrzak - prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,  mgr Stanisław Sowa - red. naczelny GC „Nowiny”, mgr Zdzisław Daraż - redaktor naczelny "Echa Rzeszowa", mgr Henryk Nicpoń - kierownik Działu Marketingu i Reklamy Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Piotr Wisz - nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, mgr Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, mgr Grażyna Szarama - dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, mgr Ryszard Pizun - nauczyciel historii w II LO w Rzeszowie, mgr Lesław Malicki - nauczyciel historii w XII LO w Rzeszowie, mgr Jerzy Andres - nauczyciel historii i WOS w III LO w Rzeszowie, dr Beata Blahaczek - nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego), mgr Agata Ozga-Myc, nauczyciel historii  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, mgr Ustrzycka Mariola - nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa, mgr Edyta Bąk - nauczyciel historii w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, mgr Mazurkow Bożena - nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Rzeszowie, mgr Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego - Oddział w Rzeszowie, mgr Czesław Chlebek - wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki RM Rzeszowa, radni Rady Miasta Rzeszowa: dr hab. prof. PRz Grzegorz Budzik - przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, mgr Mirosław Kwaśniak - przewodniczący Komisji Zdrowia RM Rzeszowa, mgr Jolanta Kaźmierczak - przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych RM Rzeszowa, mgr Beata Ratajczak - przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej RM Rzeszowa, mgr Stanisław Ząbek - przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Budżetowej RM Rzeszowa,mgr Waldemar Wywrocki -  przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą RM Rzeszowa, mgr Witold Walawender - przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej RM Rzeszowa, mgr Jacek Kiczek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Rzeszowa, radny mgr Wiesław Bużmgr Klaudia Bajrasz z Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa (reprezentuje interesy Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca), mgr Jerzy J. Fąfara - redaktor Polskiego Radia Rzeszów S.A., prezes Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, mgr Zygmunt Cebula - regionalista i historyk z pasją, mgr Janusz Dźwierzyński - kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, red. mgr Ryszard Lechforowicz i red. mgr Roman Małek z "Echa Rzeszowa", red. mgr Bogusław Kotula i inni.

Celem przygotowania młodzieży do Konkursu, w szkołach odbyły się spotkania promujące Rzeszów i jego bogatą historię. Wzięli w niej udział radni miasta Rzeszowa, m.inmgr Witold Walawender - przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej RM Rzeszowa, oraz mgr Janusz Dźwierzyński - kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie i dziennikarze: red. mgr Ryszard Lechforowiczred. mgr Roman Małek z "Echa Rzeszowa" oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Agata Nijander-Dudzińska, współkoordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie, dr Karolina Cynk i dr Katarzyna Błaszczuk oraz mgr Zofia Węgrzyn. Nad sprawnym przebiegiem spotkań czuwał dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Wśród uczniów przeprowadzono quizy konkursowe. Nagrodzeni otrzymali kupony konkursowe Restauracji "Chilita".

Lepszemu poznaniu przez uczestników Konkursu Wiedzy o Rzeszowie dziejów Rzeszowa i współczesnych jego walorów służyła wycieczka po Rzeszowie zorganizowana przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa. Oprowadzeni po mieście przez przewodników PTTK Oddział w Rzeszowie uczestnicy wytrwale poznawali historię Rzeszowa. Uwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie.   

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie - informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Zwycięzca otrzyma także bardzo cenną nagrodę ufundowaną przez Prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A.Laureata upominkami nagrodzą także: WSK "PZL - Rzeszów" S.A. i Radio Taxi 19191 oraz GC "Nowiny" i Urząd Miasta Rzeszowa. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, WSK "PZL - Rzeszów" S.A., Radio Taxi 19191 i Urząd Miasta Rzeszowa. Przewidziano także nagrody rzeczowe za 4 i 5 miejsce  ufundowane przez Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" i Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy - Oddział w Rzeszowie. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla pozostałej piątki. Zadba o nie m.in. Restauracja "Chilita", Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza". Wszyscy laureaci otrzymają w prezencie wydaną w 2012 roku publikację „Rzeszowska Moc” – Światowy Producent Silników Lotniczych WSK Rzeszów, której fundatorem jest WSK "PZL - Rzeszów" S.A.

Natomiast wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali okolicznościowe upominki ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski i Radę Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs zorganizował: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Książąt Lubomirskich, Urząd Miasta RzeszowaTowarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" i Rada Młodzieży Rzeszowa. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Konkurs medialnie wspierają: TVP Rzeszów - Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC "Nowiny", "Echo Rzeszowa".

Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwali doktoranci i studenci Instytutu Socjologii UR oraz młodzież z Rady Młodzieży Rzeszowa. Są wśród nich: mgr Gabriela Brzozowska, mgr Urszula Kostoń – Fusiarz,  mgr Malwina Misiąg, mgr Marek Motyka, mgr Małgorzata Zatorska-Zoła, mgr Adrianna Gałuszka, mgr Piotr Kurkowski, mgr Andrzej Bryk, mgr Wioleta Madej i mgr Magdalena Furmańska. W gronie studentów w Konkurs zaangażowali się adepci pracy socjalnej: Dorota Petraszko, Iwona Mycek, Maria Siłka, Sylwia Piejko, Klaudia Machalska, Katarzyna Marczak, Ola Guzik, Klaudia Pernal, Justyna Siupik. Do pomocy licznie przybyła młodzież Rady Młodzieży Rzeszowa. Na obsługą medialną Konkursu czuwali: mgr Jarosław Kinal - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii UR,  i mgr Grzegorz Droba - doktorant w Instytucie Socjologii UR.

Podczas Finału Konkursu Wiedzy o Rzeszowie zaprezentowano uczestnikom i nauczycielom prezentacje o projektach unijnych i kierunkach nauczania w Instytucie Socjologii UR. Uczynili to: dr Magdalena Pokrzywa, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii UR, mgr Zofia Węgrzyn, doktorantka w Instytucie Socjologii UR, mgr Janusz Halik, doktorant w Instytucie Socjologii UR.

Natomiast uroczyste wręczenie nagród  dla 10 najlepszych uczestników przewidziano w dniu 28 kwietnia o godz. 13, w Rzeszowskim Ratuszu.

Więcej o nagrodzie głównej na stronie: http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/

Opracowali: dr Agata Nijander-Dudzińska i dr Adam Kulczycki

Koordynatorzy Konkursu Wiedzy o Rzeszowie

 

Fot. Grzegorz Droba

 

 

 

Zakończył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Do finałowego testu z ponad 20 rzeszowskich szkół średnich zakwalifikowało się ponad 110 uczestników.  Test finałowy zaplanowano na 7 kwietnia 2014 r. o godz. 10. Odbędzie się on w Auli Głównej Budynku A-0 w Rzeszowie, przy ul. Pigonia 1 (wjazd od strony al. T. Rejtana). Natomiast uroczyste wręczenie nagród  na 10 najlepszych uczestników przewidziano w dniu 28 kwietnia o godz. 13, w Rzeszowskim Ratuszu.

- Aby zakwalifikować się do etapu finałowego należało zdobyć ponad 50 procent punktów. Wśród laureatów etapu szkolnego są osoby z bardzo wysokim wynikiem - informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. - Na 40 możliwych do zdobycia punktów na swoim koncie zgromadzili 38, 37, 35, 33 punktów.  Zapowiada się bardzo interesująca rywalizacja. 7 kwietnia uczestnicy Testu Finałowego będą mieli do rozwiązania test składający się z 60 punktów opracowany przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Marian Malikowski, kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Regionu UR, kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UR.

W Kapitule zasiadają autorytety z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, architektury, regionalistyki, dziennikarstwa. Zaproszenie do Kapituły przyjęli m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckorońskiprof. dr hab. Jan Malczewski - pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, dr Mieczysław Janowski - pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, wieloletni prezydent Rzeszowa, europoseł i senator, mgr Marek Darecki - prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", mgr Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji WSK "PZL - Rzeszów" S.A., mgr Jacek Szarek - dyrektor, redaktor naczelny Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak - prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,  mgr Stanisław Sowa - red. naczelny GC „Nowiny”, mgr Zdzisław Daraż - redaktor naczelny "Echa Rzeszowa", mgr Henryk Nicpoń - kierownik Działu Marketingu i Reklamy Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Piotr Wisz - nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, mgr Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, mgr Ryszard Pizun- nauczyciel historii w II LO w Rzeszowie, mgr Lesław Malicki - nauczyciel historii w XII LO w Rzeszowie, mgr Jerzy Andres - nauczyciel historii i WOS w III LO w Rzeszowie, dr Beata Blahaczek - nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego), mgr Mgr Agata Ozga-Myc, nauczyciel historii  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, mgr Ustrzycka Maria - nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa, mgr Edyta Bąk - nauczyciel historii w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, mgr Mazurkow Bożena - nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Rzeszowie,mgr Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego - Oddział w Rzeszowie, mgr Czesław Chlebek - wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki RM Rzeszowa, radni Rady Miasta Rzeszowa: dr hab. prof. PRz Grzegorz Budzik - przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, mgr Mirosław Kwaśniak - przewodniczący Komisji Zdrowia RM Rzeszowa, mgr Jolanta Kaźmierczak - przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych RM Rzeszowa, mgr Beata Ratajczak - przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej RM Rzeszowa, mgr Stanisław Ząbek - przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Budżetowej RM Rzeszowa, mgr Waldemar Wywrocki -  przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą RM Rzeszowa, mgr Witold Walawender - przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej RM Rzeszowa, mgr Jacek Kiczek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Rzeszowa, radny mgr Wiesław Bużmgr Klaudia Bajrasz z Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa (reprezentuje interesy Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca), mgr Jerzy J. Fąfara - redaktor Polskiego Radia Rzeszów S.A., prezes Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, mgr Zygmunt Cebula - regionalista i historyk z pasją, mgr Janusz Dźwierzyński - kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, red. mgr Ryszard Lechforowicz i red. mgr Roman Małek z "Echa Rzeszowa", red. mgr Bogusław Kotula i inni.

Celem przygotowania młodzieży do Konkursu, w szkołach odbyły się spotkania promujące Rzeszów i jego bogatą historię. Wzięli w niej udział radni miasta Rzeszowa, m.in. mgr Witold Walawender - przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej RM Rzeszowa, oraz mgr Janusz Dźwierzyński - kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie i dziennikarze: red. mgr Ryszard Lechforowiczred. mgr Roman Małek z "Echa Rzeszowa" oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Agata Nijander-Dudzińska, dr Karolina Cynk i dr Katarzyna Błaszczuk. Nad sprawnym przebiegiem spotkań czuwał dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Wśród uczniów przeprowadzono quizy konkursowe. Nagrodzeni otrzymali kupony konkursowe Restauracji "Chilita".

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie - informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma w nagrodę 3-dniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia, której fundatorem jest Fundacja Książąt Lubomirskich. Więcej o nagrodzie głównej na stronie: http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/ Zwycięzca otrzyma także bardzo cenną nagrodę ufundowaną przezPrezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A. Laureata upominkami nagrodzą także: WSK "PZL - Rzeszów" S.A. i Radio Taxi 19191 oraz GC "Nowiny" i Urząd Miasta Rzeszowa.Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, WSK "PZL - Rzeszów" S.A., Radio Taxi 19191 i Urząd Miasta Rzeszowa. Przewidziano także nagrody rzeczowe za 4 i 5 miejsce  ufundowane przez Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" i Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy - Oddział w Rzeszowie. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla pozostałej piątki. Zadba o nie m.in. Restauracja "Chilita", Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza". Wszyscy laureaci otrzymają w prezencie wydaną w 2012 roku publikację„Rzeszowska Moc” – Światowy Producent Silników Lotniczych WSK Rzeszów, której fundatorem jest WSK "PZL - Rzeszów" S.A. Natomiast wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe upominki ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski i Radę Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs organizują: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Książąt Lubomirskich, Urząd Miasta RzeszowaTowarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" i Rada Młodzieży Rzeszowa. Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Informacje o konkursie będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty, w sobotę 29 marca 2014 r. o godz. od 10 do 11.

Edycja II - 2014

Regulamin konkursu wiedzy o Rzeszowie

Regulamin Konkursu wiedzy o Rzeszowie: „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Konkurs organizują: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Fundacja Książąt Lubomirskich, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa. Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie - informuje dr Adam Kulczycki, koordynator konkursu.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać szkoła ponadgimnazjalna (dyrekcja, nauczyciel WOS, historii lub wychowawca klasy) poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) lub kuponu konkursowego zamieszczonego na łamach GC „Nowiny” i miesięcznika „Echo Rzeszowa” na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Rzeszowie” lub na e-maila: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.comdo dnia 5 marca 2014 roku (w przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego). Informacje o konkursie będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty w godz. od 9 do 10. Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem większego zainteresowania konkursem młodzieży, w drugiej edycji przewidujemy dwa etapy:  etap szkolny i konkurs finałowy - test finałowy - informuje koordynator konkursu dr Adam Kulczycki. - W pierwszym etapie na poziomie szkolnym, który potrwa od 1 lutego do 15 marca 2014, młodzież będzie miała okazję poszerzyć wiedzę o mieście dzięki spotkaniom z socjologami, historykami, architektami, regionalistami, dziennikarzami, które planujemy organizować w poszczególnych szkołach. Na początku marca 2014 (do 15 marca 2014) w każdej szkole, która zgłosi akces uczestnictwa w konkursie, zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny. Do finału konkursu zakwalifikują się ci uczestnicy, którzy na teście szkolnym zgromadzą ponad 50 proc. punktów.

Drugi etap (test finałowy) - pisemne rozwiązywanie testu przez uczestników konkursu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Test ma wyłonić 10 najlepszych uczestników z największą liczba punktów. Test finałowy i wręczenie nagród laureatom przewidujemy w pierwszej połowie kwietnia 2014.

Kapitule Konkursowej przewodniczy prof. dr hab. Marian Malikowski, dyrektor Studiów Doktoranckich w Instytucie Socjologii UR. Zaproszenie do Kapituły przyjęli m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckorońskiprof. dr hab. Jan Malczewski z UR, Marek Darecki - prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", Jacek Szarek - dyrektor, redaktor naczelny Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak - prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,  Stanisław Sowa - red. naczelny GC „Nowiny”, Zdzisław Daraż - redaktor naczelny "Echa Rzeszowa", dr Piotr Wisz - nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, mgr Ryszard Pizun - nauczyciel historii w II LO w Rzeszowie, mgr Lesław Malicki - nauczyciel historii w XII LO w Rzeszowie, mgr Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego - Oddział w Rzeszowie, mgr Czesław Chlebek - wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki RM Rzeszowa, radni Rady Miasta Rzeszowa: dr hab. prof. PRz Grzegorz Budzik - przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, mgr Mirosław Kwaśniak - przewodniczący Komisji Zdrowia RM Rzeszowa, mgr Jolanta Kaźmierczak - przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych RM Rzeszowa, mgr Beata Ratajczak - przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej RM Rzeszowa, mgr Stanisław Ząbek- przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Budżetowej RM Rzeszowa, mgr Waldemar Wywrocki -  przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą RM Rzeszowa, mgr Witold Walawender - przewodniczący Komisji Regulaminowo - Statutowej RM Rzeszowa, mgr Jacek Kiczek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Rzeszowa, radny mgr Marcin Deręgowskiradny mgr Wiesław Bużmgr Zygmunt Cebulamgr Janusz Dźwierzyński - kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, red. mgr Ryszard Lechforowiczred. mgr Roman Małekred. mgr Bogusław Kotula i inni.

Jury uhonoruje narodami rzeczowymi zdobywców pierwszych pięciu miejsc a wyróżnieniami pozostałą piątkę.

Ufundują je: Podkarpacki Bank Spółdzielczy - Oddział w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Fundacja Książąt Lubomirskich, Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", WSK "PZL - Rzeszów" S.A., Radio Taxi 19191.

 

Przewidziane są także drobne upominki dla każdego uczestnika. Konkurs finałowy odbędzie się w Małej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (Budynek Rektoratu przy Al. T. Rejtana 16 C).