Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Odwiedzili nas uczniowie

 

W poniedziałek (17 grudnia) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego gościli uczniowie z Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, w której funkcjonuje Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Rzeszowie, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, Społeczne Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. Wizyta miała miejsce w ramach przygotowania młodzieży do konkursu wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Z uczniami spotkali się członkowie Kapituły Konkursowej: red. Roman Małek, red. Ryszard Lechforowicz i red. Bogusław Kotula z „Echa Rzeszowa”. Krótką prelekcją dla uczniów wygłosił prof. dr hab. Marian Malikowski, kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Regionu, kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UR, pełniący honory przewodniczącego Kapituły Konkursowej.

Uczniów powitał dr Krzysztof Piróg, zastępca dyrektora ds. kształcenia. Dr Mariusz Palak zapoznał młodzież szkół średnich z techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI) i wywiadów bezpośrednich przy użyciu komputera (Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI). CATI – to wywiad telefoniczny realizowany przy wsparciu programu komputerowego. Zaletą badań CATI jest krótki czas realizacji oraz stosunkowo niskie koszty. Badania telefoniczne pozwalają na stuprocentową kontrolę materiału – wywiady są nagrywane. CAPI - to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów (notebook). Goście Instytutu zapoznali się także z techniką prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview - FGI). Jest to dyskusja prowadzona przez moderatora na podstawie scenariusza do dyskusji. FGI stanowi samodzielne badanie, które dostarcza informacji nt. subiektywnych ocen badanych, percepcji konsumenta, jego postaw lub też wiedzy eksperckiej.

Przeprowadzenie tego rodzaju badań jest możliwe dzięki dwóm nowoczesnym pracowniom, którymi od roku dysponuje Instytut Socjologii.

Kilkunastu uczniów wyraziło chęć uczestnictwa w konkursie wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Wypełnione karty zgłoszeniowe mgr Grażyna Szarama, dyrektor Zespołu  Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, przekazała koordynatorowi projektu dr Adamowi Kulczyckiemu.