Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Konkurs wiedzy o Rzeszowie

Konkurs „Rzeszów - to moje miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”, już po raz trzeci, organizuje Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Fundacją Książąt Lubomirskich i Urzędem Miasta Rzeszowa.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich. Patronat medialny nad projektem sprawują: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Akademickie Radio Uniwersytetu Rzeszowskiego "Feniks.fm", GC "Nowiny" oraz Miesięcznik „Echo Rzeszowa”.

Konkurs dotyczy społecznej pamięci przeszłości na temat miasta, postaci i wydarzeń, które wpłynęły na jego dzieje, miejsc symbolicznych upamiętniających ważne osoby i organizacje, a także obejmuje współczesne przekształcenie przestrzeni miasta Rzeszowa.

Regulamin i pytania konkursowe przygotowuje Kapituła Konkursu - zespół ekspertów: socjologów, historyków, architektów, regionalistów, dziennikarzy.

Etap szkolny należy przeprowadzić do 10 kwietnia 2016. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com

Etap finalny Konkursu planowany jest na dzień 27.04.2016 r. o godz. 10 w Auli Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego (bud. A0) przy ul. Prof. Pigonia 1.

Natomiast uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu odbędzie się 25.05.2016 r. o godz. 10 w Auli Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego (bud. A0) przyul. Prof. Pigonia 1.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Prezesa Fundacji KsiążątLubomirskich, JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nagrodą główną w Konkursie jest czterodniowa wycieczka do Wiednia dla dwóch osób. Fundatorem nagrody jest Fundacja Książąt Lubomirskich.

Natomiast wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane okolicznościowe upominki ufundowane przez sponsorów i patronów medialnych.

 

Opracował:

dr Adam Kulczycki

Koordynator Konkursu

 Instytut Socjologii UR