Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Konkurs wiedzy o Rzeszowie rozstrzygnięty

Konkurs wiedzy o Rzeszowie rozstrzygnięty

W środę, 25 maja, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w III Edycji Konkursu wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Zmagania wygrała Izabela Zakielarz z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego, która w nagrodę pojedzie na 4-dniową wycieczkę do Wiednia i otrzymała tablet.

W finale konkursu rywalizowało niemal 140 uczniów z 18 rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych aglomeracji rzeszowskiej. Jury Konkursu wyłoniło 10 najlepszych uczniów, którzy o miejsca na podium rywalizowali w kwizie ustnym.

Kto wybudował renesansowy Ratusz i ofiarował go miastu? Kto był ostatnim właścicielem Rzeszowa? Jaki zakon sprowadzony do Rzeszowa przez Jerzego Sebastiana Lubomirskiego kierował słynnym kolegium? Którą kadencję Prezydentem Miasta Rzeszowa jest Tadeusz Ferenc? O jakie tereny poszerzono Rzeszów podczas połączenia w 2010 r.? Ilu radnych liczy Rada Miasta Rzeszowa? To tylko niektóre z pytań przygotowanych przez kapitułę konkursową do finałowego testu.

Najlepsza okazała się Izabela Zakielarz z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. W nagrodę otrzymała wycieczkę do Wiednia i tablet. Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio Paulinie Baran i Gabrieli Piątek z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. Laureatka drugiego miejsca otrzymała telefon komórkowy, natomiast trzeciego aparat fotograficzny. Nagrody dla całej trójki finalistów ufundowali: Fundacja Książąt Lubomirskich, Prezydent Miasta Rzeszowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rzeszowie, Polska Grupa Energetyczna S.A. Każdego z uczestników uhonorowano też upominkami od Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i Rektora UR prof. dr hab. Sylwestra Czopka.

Natomiast czwarte miejsce przypadło w udziale Aleksandrze Pieńkos z II LO. W nagrodę otrzymała semestralny karnet sieciowy ufundowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Piąte miejsce zajął Michał Ciźla z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. W nagrodę otrzymał kamerę ufundowaną przez Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szóste miejsce przypadło w udziale Krzysztofowi Raczkowi z IV LO. Nagrodzono go upominkiem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Siódme miejsce zajął Bartosz Witkowski z II LO. W nagrodę otrzymał wakacyjny bilet sieciowy ufundowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie. Ósme miejsce zajęła Karolina Szobak z Zespołu Szkół Gospodarczych. Nagrodzono ją kuponem upominkowym ufundowanym przez Restaurację „Chilita”. Dziewiąte miejsce zajął Maciej Tyburczy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, a dziesiąte Jakub Surowiec z ZS nr 2 w Rzeszowie. W nagrodę otrzymali piękne albumy ufundowane przez Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie.

Wszyscy laureaci otrzymali upominki od Urzędu Miasta Rzeszowa oraz wejściówki do muzeum ufundowane przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Bogdana Kaczmara.

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu odbyło się w Auli Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W uroczystości uczestniczył Prorektor UR ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Dyrektor Instytutu Socjologii UR ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak, przedstawiciel Fundacji Książąt Lubomirskich dr Dariusz Tworzydło, Kierownik Muzeum Etnograficznego - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Elżbieta Dudek-Młynarska, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa Kamil Czyż. Nie zabrakło także członków Kapituły Konkursu, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz sponsorów.

- Zaprezentowana ostatnio diagnoza społeczna miasta obnażyła brak wiedzy mieszkańców o przeszłości. Dzięki konkursowi ma szanse się to zmienić - zauważa ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak, dyrektor Instytutu Socjologii UR.

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego Rzeszowa oraz uświadomienie jego europejskiego wymiaru.

- Konkurs dotyczy społecznej pamięci przeszłości na temat miasta, postaci i wydarzeń, które wpłynęły na jego dzieje, miejsc symbolicznych upamiętniających ważne osoby i organizacje, a także obejmuje współczesne przekształcenie przestrzeni miasta Rzeszowa. Cieszymy się, że szkoły angażują się w krzewienie wiedzy historycznej małych ojczyzn. To bardzo ważne - podkreśla dr Adam Kulczycki z Instytutu Socjologii UR, który jest koordynatorem konkursu.

Organizatorem Konkursu był Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Fundacji Książąt Lubomirskich, która przekazała fundusze na nagrodę główną.

- To region, z którego ród Lubomirskich się wywodzi, to nasza mała ojczyzna. Kontynuacja rodzinnych tradycji jest dla Fundacji obowiązkiem i cieszymy się, że możemy wspomagać takie działania – wyjaśnia Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich.

Patronat medialny nad projektem sprawowali: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Akademickie Radio Uniwersytetu Rzeszowskiego "Feniks.fm", GC "Nowiny" oraz Miesięcznik „Echo Rzeszowa”.

Sponsorami konkursu byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie Sp. z o. o., Polska Grupa Energetyczna S.A., Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o. o., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Centrum Usług Turystycznych s.c. oraz Restauracja "Chilita".

Fot. dr Maciej Ulita

 

***

Konkurs wiedzy o Rzeszowie w mediach: