Badania techniką CATI

     Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI). Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych realizowanych przy wsparciu programu komputerowego. Zaletą badań CATI jest krótki czas ich realizacji oraz stosunkowo niskie koszty. Badania telefoniczne pozwalają na stuprocentową kontrolę materiału ponieważ wywiady są nagrywane. Zebrane informacje są na bieżąco wprowadzane przez ankietera do specjalnego programu komputerowego, dzięki czemu można bardzo szybko przeanalizować jak kształtują się opinie badanych osób. Uczestnicy kursu przeprowadzają badania w profesjonalnej pracowni CATI, która została uruchomiona w ramach projektu.