Badania techniką FGI

      Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview - FGI). Jest to technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji wśród grupy fokusowej (np. eksperci, konsumenci) na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza. FGI stanowi samodzielne badanie, które dostarcza informacji nt. subiektywnych ocen badanych, percepcji konsumenta, jego postaw lub też wiedzy eksperckiej. W zależności od zagadnień badawczych, do wywiadów dobiera się grupy według pewnych zróżnicowanych cech społeczno-demograficznych, takich jak: wiek, płeć lub inne ważne cechy (np. deklarowane przez respondentów korzystanie z produktów konsumenckich). Badanych rekrutuje się najczęściej spośród grupy odbiorców produktów i usług lub specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są w tzw. fokusowni utworzonej w ramach projektu, w której znajdują się dwa pomieszczenia przedzielone lustrem weneckim.