Socjologia wizualna

      Socjologia wizualna. Jest to technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na analizie i interpretacji materiałów wizualnych (np. zdjęcia, filmy, prasa, Internet). Fotografia wykorzystywana jest w badaniach socjologicznych na cztery sposoby: jako dokumentacja badanych (zdjęcia miejscowości, miejsc zdarzeń i osób badanych), jako bodziec lub stymulator w wywiadach, jako wizualizacja (np. w wywiadach narracyjnych lub testach projekcyjnych) oraz jako autonomiczny nośnik informacji o przedmiocie badanym, w którym zakodowana jest definicja sytuacji i ról, historia zdarzenia i system wartości. W ostatnim zastosowaniu fotografia jest traktowana jak przedmiot analizy na równych prawach z analizą werbalną (Piotr Sztompka). W ramach zajęć studenci Instytutu Socjologii będą mogli skorzystać z zakupionych aparatów w celu robienia autorskich zdjęć do badań.