Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą zarówno doświadczenie dydaktyczne, jak i badawcze. Będą to pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz eksperci posiadający doświadczenie w zlecaniu badań ewaluacyjnych, jak również w ich realizacji.