Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

SEKRETARIAT INSTYTUTU SOCJOLOGII
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67
pokój 325
e-mail: instsoc@univ.rzeszow.pl

Dodatkowe informacje: dr Krzysztof Piróg – kierownik Studium (adres e-mail: kpirog@univ.rzeszow.pl)