Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Czesne za udział w Studium wynosi 3900 zł. Możliwe jest wniesienie opłaty w całości lub w dwóch ratach płatnych na początku każdego semestru (termin płatności pierwszej raty - 15 października, natomiast drugiej – 28 lutego). W uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika Studium istnieje możliwość będzie rozłożenia płatności na większą liczbę rat lub przesunięcia terminu płatności.